NOVOL Sp. z o.o.
ul. Żabikowska 7/9
62-052 Komorniki
tel.: (+48) 61 810 98 00

 

NOVOL Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000011198
NIP: 783-00-01-311; Kapitał zakładowy: 268 730 PLN